• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

[English below]

Cerfluniau a photiau cerameg gwreiddiol, mae pob un darn o waith wedi'i wneud â llaw mewn cali caled neu glai porslen. Wyf yn cynhyrchu gwaith unigryw a gwreiddiol sy'n cynnwys darnau arbrofol, rwyf yn parhau i esblygu fy steil ag wrth fy modd gyda anifeiliaid, yn enwedig ysgyfarnogod, ceffylau a llygod. Dwi yn croesawu gwaith comisiwn, cysylltwch â mi am wybodaeth bellach.

Original ceramic sculptures and pots, each piece of handmade work is either made in stoneware or porcelain clay.  Offering a unique and original, small body of work that includes experimental pieces, while continuing to evolve my style with time. Having fun with animal sculptures especially hares  and mice. Commission work is welcome, please contact me for further information.

.