[English below]
Gwladys Evans, ganwyd yn 1968, Aberystwyth (Cymru). Yn byw ac yn gweithio yng Nghymru.
Cynhyrchir fy ngwaith mewn stiwdio yn yr ardd ym Montgoch yng nghesail y Mynyddoedd ger Aberystwyth. Dwi'n creu cerfluniau unigryw a photiau addurniadol. Byd natur, yr ardal wledig a barddoniaeth sydd yn fy ysbrydoli. Wyf wrth fy modd yn astudio symudiad pethau byw yn ogystal â thrawsnewid y clai ystwyth meddal yn gerflun statig solet. Ers sawl blwyddyn bellach, rwyf wedi bod yn arbrofi a chynhyrchu gwaith gwreiddiol gan ddefnyddio clai caled a phorslen.

Gwladys Evans, born in 1968, Aberystwyth (Wales). Lives and works in Wales.
My work is produced in a garden studio in Bontgoch in the shelter of the Cambrian Mountains near Aberystwyth. I hand build unique sculptures and decorative pots. My inspiration comes from a variety of things - nature, animals, my culture, poems and folk stories.  I'm also inspired by the movement and spirit of living things as well as the transformation of clay into a solid sculpture.  For several years now, I have experimented with clay forms and create original work using stoneware and porcelain.