[English below]
Gwladys Evans, ganwyd yn 1968, Aberystwyth (Cymru). Yn byw ac yn gweithio yng Nghymru.
Cynhyrchir fy ngwaith mewn stiwdio yn yr ardd ym Montgoch yng nghesail y Mynyddoedd ger Aberystwyth. Dwi'n creu cerfluniau unigryw a photiau addurniadol. Byd natur, yr ardal wledig a barddoniaeth sydd yn fy ysbrydoli. Wyf wrth fy modd yn astudio symudiad pethau byw yn ogystal â thrawsnewid y clai ystwyth meddal yn gerflun statig solet. Ers sawl blwyddyn bellach, rwyf wedi bod yn arbrofi a chynhyrchu gwaith gwreiddiol gan ddefnyddio clai caled a phorslen.

Gwladys Evans, born in 1968, Aberystwyth (Wales). Lives and works in Wales.
My work is produced in a garden studio in Bontgoch in the shelter of the Cambrian Mountains near Aberystwyth. I hand build unique sculptures and decorative pots. My ceramics are inspired by nature, the Welsh countryside and poems. The movement of living things as well as the transformations of soft supple clay into a solid static sculpture is at the heart of my work. For several years now, I have begun a process of experimental works and creating original work using stoneware and porcelain.